Turbīnas

TURBĪNĀM un TURBOKOMPRESORIEM.

Kvalitātes garantija:

 • Garantijas saistības jauniem agregātiem ir 12 mēneši.
 • Garantijas saistības jauniem un pilnīgi atjaunotiem agregātiem ir 12 mēneši.
 • Garantijas saistības daļēji atjaunotiem agregātiem, atkarībā no tā, kādas detaļas tika mainītas un no darba, kas tika veikts agregātam (uz vecām rezerves daļām, kas palika agregātā garantijas saistības neattiecās), ir 12 mēneši.
 • Garantijas saistības jauniem un pilnīgi atjaunotiem agregātiem, kas ir mainītas mūsu darbnīcā, ir 24 mēneši.
 • Tehnisko bojājumu gadījumā agregāta ekspertīze notiek DIESELTECHNIC pasūtītāja klātbūtnē, pasūtītāja izvelētā vietā DIESELTECHNIC pārstāvja un neatkarīgo ekspertu, no saraksta www.ltab.lv, klātbūtnē. Visi citi ekspertīžu rezultāti ir uzskatāmi par nederīgiem.

Garantijas noteikumi:

 • Garantijas saistības beidz pastāvēt, kad eļļa ir netīra, paaugstināta sodrēju (cieto daļiņu) koncentrācija eļļā – ilgstoši nemainīta eļļa vai virzuļu grupas izdilums/defekts.
 • Garantijas saistības beidz pastāvēt, kad eļļā ir metāla skaidas.
 • Garantijas saistības beidz pastāvēt, kad turbīnai ir eļļas bads – turbīnas darbība bez eļļas, ar nepietiekamu eļļas daudzumu vai ar nepietiekamu eļļas spiedienu motorā.
 • Garantijas saistības beidz pastāvēt, kad ir aizsists katalizators vai DPF un ir paaugstināta pretestība izplūdes gāzēm.
 • Garantijas saistības beidz pastāvēt, kad ir palielināta turbīnas slodze (paaugstināti turbīnas apgriezieni) – nehermētiska gaisa sistēma vai nepareiza turbīnas vadība.
 • Garantijas saistības beidz pastāvēt, kad ir svešķermeņa iekļūšana no motora turbīnas karstajā daļā — cilindru grupas vai izplūdes kolektora nolietojums/defekts, uzdegums ieplūdes kolektorā.
 • Garantijas saistības beidz pastāvēt, kad ir paaugstināts kartera gāžu spiediens motorā – motora nolietojums/defekts vai defekts kartera gāzu ventilācijas sistēmā.