Sprauslas un sūkni

DEGVIELAS SPRAUSLĀM un DEGVIELAS SŪKŅIEM.

Kvalitātes garantija:

 • Garantijas saistības jauniem agregātiem ir 12 mēneši.
 • Garantijas saistības jauniem un pilnīgi atjaunotiem agregātiem ir 12 mēneši.
 • Garantijas saistības daļēji atjaunotiem agregātiem, atkarībā no tā, kādas detaļas tika mainītas un no darba, kas tika veikts agregātam (uz vecām rezerves daļām, kas palika agregātā, garantijas saistības neattiecas), ir 12 mēneši.
 • Garantijas saistības jauniem un pilnīgi atjaunotiem agregātiem, kas ir mainītas mūsu darbnīcā, ir 24 mēneši.
 • Tehnisko bojājumu gadījumā agregāta ekspertīze notiek DIESELTECHNIC pasūtītāja klātbūtnē, pasūtītāja izvelētā vietā DIESELTECHNIC pārstāvja un neatkarīgo ekspertu, no saraksta www.ltab.lv, klātbūtnē. Visi citi ekspertīžu rezultāti ir uzskatāmi par nederīgiem.

Garantijas noteikumi:

 • Garantijas saistības beidz pastāvēt, kad netiek ievērotas visas montāžas un ekspluatācijas prasības, kuras ir paredzējusi izgatavotāja rupnīca.
 • Garantijas saistības beidz pastāvēt, ja agregāts nav uzstādīts atbilstošā dīzeļu autoservisā vai kvalificētā, sertificētā autoservisā.
 • Garantijas saistības beidz pastāvēt, ja degvielas filtrs nav nomainīts.
 • Garantijas saistības beidz pastāvēt, ja degvielas pievedcaurules nav izmazgātas vai nomainītas (rail).
 • Garantijas saistības beidz pastāvēt, ja degvielas tvērtne nav jauna vai mazgāta.
 • Garantijas saistības beidz pastāvēt, ja degvielas sūknis nav parbaudīts un no sūkņa nāk metaliskas daļas.
 • Garantijas saistības beidz pastāvēt,  ja degvielā ir piejaukumi.
 • Garantijas saistības beidz pastāvēt, ja degvielas kvalitāte neatbilst EU kvalitātes standartiem.