Garantijas noteikumi

– Mūsu galvenais princips ir nevis skaistie vārdi uz papīra, bet parliecība tālajā ceļā…